Dictionary Listing: Sentence #400HOME   DICTIONARY
s.gife.gifmm.gife.gifspace.gifk.gife.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifii.gifth.gifa.gifspace.gifm.gifoo.gifn.gifa.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifii.gifth.gifa.gifspace.gifm.gifii.gifnj.gifa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gifs.gife.gifl.gife.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifnn.gifaa.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifl.gifa.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gifa.gifl.gifaae.gifspace.gifii.gifr.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifnj.gifend.gif
semme ke makīþa mōna to makīþa mīña ien sele jakēnnā to ja la sū jalāe īr jakēñ;
s-emme ke makīþa mōna to makīþa mīña ien
RAFFCASEN.AN.SGN.AN.SGCASEN.AN.SGN.AN.SGQUOT
SE3SG.SRC;3SG.BENAN.SRCstonebigSRCstonesmallQUOT
s-ele jakēnnā to ja la jalāe īr ja-kēñ
RAFFN.SGCASEPNRPREPN.SGMODPNQ
SE1SG.BENcuriositySRCthatAN.SRCatmountainbackwhatQ
The big rock said to the little rock, "I am curious what is behind the mountain.