Dictionary Listing: Sentence #58HOME   DICTIONARY
ee.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifa.gifn.gifx.gifuu.gifr.gifi.gifspace.gifa.gifn.gifk.gifoo.gifrj.gifi.gifspace.gifee.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifs.gifaa.gifi.gifm.gifspace.gifm.gifa.gift.gifa.gifn.gifaae.gifspace.gifr.gifaa.gifj.gifa.gifk.gifiee.gifspace.gifee.gifspace.gift.gife.gift.gifm.gife.gifspace.gifj.gifa.gift.gifee.gifmm.gifee.gifr.gifi.gifspace.gifl.gifu.gifh.gifa.gifnj.gife.gifn.gifspace.gife.gifw.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifw.gifae.gifspace.gifr.gifaa.gifj.gifa.gifn.gifuu.gifend.gif
ē ñatta anxūri ankōrji ē ñatta sāim matanāe rājakiē ē tetme jatēmmēri luhañen ew ñi mawae rājanū;
ē ñ-atta anxūri ankōrji
CONJRAFFN.CON.CO
andNI3PC.Agatesopen
ē ñ-atta sāim matanāe rājakiē
CONJAFFPNN.AN.SGLOC
andNI3PC.A3PCcrowdbeyond
ē t-etme jatēmmēri luhañen
CONJRAFFN.PLCLMOD
notSE.PAST3PC.SRC;3SG.BENcallcontinue
ew ñi mawae rājanū
CONJRPNN.LOC
notNInobodythis side
And they opened the gates and made a crowd beyond it and called to him still, but none came to this side.