da

[verb, intransitive]

S went, came, moved. Used in past tense only. For present tense, use yeda or noda.

Examples

Maduya nenedini nikiyele dawuŋiyenetololo nelewa, madatotoyo duyosi mamadototutu nenowele.

Sunittu ledatahaŋi tanatana sukini gaba patana deni, ledabbasatanu sukono kidi sesekeya

Yalemeli leya lididata, lidisiyosotatutu haddodokiyudu.

HOME