noda

[verb, intransitive]

S goes, goes along, goes about. Non-past tense only. For past, use da.

Examples

Aŋe manododo tannatanna dulu.

Aŋenu luwu mayedodo pesidasi, manododo dubene mede siŋi liyagi.

Ledoŋedanu yale besadiwapa maya malata pesile madadi yama bese, manodada, malugodatutu dule.

Lemododa, lelada sumomo mudu, ledageda, hadedinu wudu nadinodada dule, nadidalada busubusu leyawa dukini giyidi.

Lenodadanu duko, ledageda sumomo mudu, ledebeda.

Lidiwateletohono dayase dateneta, lidibalatatoyo nodame duko, liditanitutu lenehono woŋŋi wabaŋibaŋi haggene gennawa.

Manododohono kiyalatepe gogotepe lakatepe.

Nadigiyedetohaŋi nenehadedi giyidipa maya nadilaladusu yosi agada gadapa ŋidoŋiteletutu neneyosi daya, mayanu nadidaladusu pesiyosi agada ŋinodatelegala duyosi, maya nadilaladusu belibeli suŋotana kiyedu wolololo.

HOME