pede

[Noun, inanimate]

knife.

Examples

[#91] Gada talu ŋonke pede ŋonke cidi ŋonke mudu ŋonke ekumese.

[#85] Pede kuda ŋe mede kibi daba ono sakumeteda, saŋedas eke sateneteda.

[#72] Talu ŋon pede ŋon cidi ŋon mudu ŋon sakuteda idus.

HOME