Sentence #91

Gada talu ŋonke pede ŋonke cidi ŋonke mudu ŋonke ekumese.

gada
water
talu
spear
ŋon
many
=ke
=OBJ
pede
knife
ŋon
many
=ke
=OBJ
cidi
basket
ŋon
many
=ke
=OBJ
mudu
mat
ŋon
many
=ke
=OBJ
e=
3INAN.A=
kume
take
-se
-RP.REP.0>0

It took the many spears, the many knives, the many baskets, and the many fine rugs.

This sentence is part of Nuwu tani.

HOME