udu

[Noun, inanimate]

wind.

Examples

[#56] Keye jedeñeneje ŋena udu edenan sakumenedas, yanna sayodonedas.

[#40] Kuta noloda ŋe aŋi ekeke udu edi edomes.

[#34] Lono edi ka sayodoteda, udu edi ka sabañeteda zini.

[#47] Mada bulu dalo mabelinoda, udu edenadu eke madañeda, udu edena eke dañe madusuda.

[#44] Mudu jas dagis kedagines, udu edena manoneda ya.

[#28] Ses ekeke udu edi lono edi matenetedaŋe tene, nene ŋepe kuta noloda ŋepe.

[#87] Udu enolose, zo sudu ze kedu ekutase, na laka tadu elamañemese suyes.

HOME