to

[suffix]

past, non-firsthand

Examples

Lelalata daŋomomo duŋeya wudunadi ŋowele wekebepa maya nadiwulugototata duŋeya.

Lidiwateletohono dayase dateneta, lidibalatatoyo nodame duko, liditanitutu lenehono woŋŋi wabaŋibaŋi haggene gennawa.

Maduya nenedini nikiyele dawuŋiyenetololo nelewa, madatotoyo duyosi mamadototutu nenowele.

Mabalato maduhaŋikiyise neŋŋowele, nadisiyenihaŋitoyo malugume nadittu kiyege.

Nadigiyedetohaŋi nenehadedi giyidipa maya nadilaladusu yosi agada gadapa ŋidoŋiteletutu neneyosi daya, mayanu nadidaladusu pesiyosi agada ŋinodatelegala duyosi, maya nadilaladusu belibeli suŋotana kiyedu wolololo.

Nenehadittunu mamadoto nenowele, makasato hidihidi pelene wonono, dalalatoda neŋŋomuŋi yeppomo neŋŋowette yennisi neŋŋohimi pidi neŋŋomomo mudusebe.

Suhadittu nele nadda malalato lugume nadittu kiyege kiŋili.

Sunittupa wusuya lepotota, lepototahono, lenoŋetogo, ledageta taba duŋe modo, lemodota.

HOME