tana

[verb, intransitive]

S flows, like water, or blows, like wind.

Examples

Datanodo haŋiŋi dulaka, dapeppudodo ŋomuŋi yeppomo ŋowette yennisi ŋohimi pidi ŋomomo mudusebe kele.

Datanodololo, dapeppudodo alaka.

Tana datanodololo, Nuwu mapeppudododatoyo.

Tana deni datanodonnahono, dalamodololo tekko madusiyo.

HOME