gogo

[classifier]

food, edible things.

Examples

Lekasadayisi maggogo duŋeya.

Manododohono kiyalatepe gogotepe lakatepe.

Masedo ŋilalikeŋi haggogo leyawa?

HOME