yebebe

[noun, non-rational]

pool, oasis. Default classifier: gada.

Examples

Maseda ŋididalaka yale lakiwa dugada yebebe kede.

Nadidalada leyawa dugada yebebe, nadipeppudoda piŋi pesile ŋehe nadisiyo.

HOME