lugu

[verb, transitive]

A does O, helps with O. Use du to mark a beneficiary.

Examples

Ledoŋedanu yale besadiwapa maya malata pesile madadi yama bese, manodada, malugodatutu dule.

Lelalata daŋomomo duŋeya wudunadi ŋowele wekebepa maya nadiwulugototata duŋeya.

Mabalato maduhaŋikiyise neŋŋowele, nadisiyenihaŋitoyo malugume nadittu kiyege.

Suhadittu nele nadda malalato lugume nadittu kiyege kiŋili.

Ŋidilugubeye dahittu.

HOME