suyes

[Postposition, adverb]

until, as far as, up to

Examples

[#95] Lodan ŋe Nuwu sasaduda sasadunuteda, pespesis enotase suyes.

[#87] Udu enolose, zo sudu ze kedu ekutase, na laka tadu elamañemese suyes.

HOME