keme

[Noun, possessed]

finger, thumb: lekemeye, dikemeni, sakemeda.

Examples

HOME