nadanada

[Adverb]

only.

Examples

[#77] Nuwu sasetedas, "Be! Leyedu ŋidi gogo lekuye nadanada."

[#79] Nuwu sasetedas, "Leyedu ŋidi lekuye nadanada."

[#70] Sasetodaŋe, "Di ennaza dames leseje usu, ja ŋon noyewadu luguñewape yanna lekuñeyesdu diŋena madomeda, naje dame leje je leluguñeyeŋe nadanada."

HOME