laka

[Noun, inanimate]

sky.

Examples

[#37] Laka ze enolose, cili enolose.

[#38] Laka ze nolo edadu, seleseleke noye edadu meli mada ele sadometeda.

[#3] Madonda makayetedaŋe, lakadu zike makaloteda, madoŋecabudadu zike kume madusuteda ya.

[#6] Sadonda sakayetedaŋe, lakadu zike sakaloteda ya.

[#87] Udu enolose, zo sudu ze kedu ekutase, na laka tadu elamañemese suyes.

HOME