deme

[Postposition, adverb]

unexpected, not according to plan.

Examples

[#53] Edena keye masadunuweneje deme.

[#8] Mede sakuyeteda ese, zike sadata├▒ejeteda deme.

HOME