siyenisiyeni

[modifier (adjective or adverb)]

expectantly. Derived from verb siyeni.

Examples

Nele madoŋedohaŋi siyenisiyeni ŋewapa malododololo subene liyagi.

HOME